FAUL
 

Faul steht er rum in soinere Eck,
guckt er mol her,  guck ich glei weg.
Kään Dreck, kää Ärwet dut  er seh,
nä, do bleibt er stocksteif steh.
 

Was verlangt er dann vun mir?
Dass ich ehn  aa noch dirigier?
Katzegroo kummt er mir vor,
dann hot er aa noch Zoddlhoor.
 

Morge kummt er in die Brieh,
vum Wäsche geht er jo net hie,
dann kämmt ma noch die Zoddl aus,
ich hoff, es geh` kää Zoddl raus.
 
 

Fehlt  grad noch, dass er sich druff freit,
wann ich als Hex uffm Besse reit.
Jetz werd mol gschafft, los, alla hopp!
Es gibt nix Fauleres als wie en Mopp.

 
 
 

                                     Irma Springer
                                           09.08.08